เรื่องเด่น (แนะนำให้อ่าน)

รีวิว สถานที่เที่ยวพัทยา

รีวิว ที่พักพัทยา

อัตตราค่าโดยสาร กรุงเทพ-พัทยา

จังหวัด ระยะทาง 4 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง
กรุงเทพ-ชลบุรี 120 1,200 1,500
กรุงเทพ-ชลบุรี (พัทยา) 164 1,500 1,800

เรื่องราวที่คุณอาจพลาด